: 


GIÁ TRỊ CỐT LÕI


Mọi hoạt động của Jhomes đều dựa trên 3 giá trị cốt lõi, nhằm đảm bảo môi trường tốt nhất và tràn đầy năng lượng tích cực, tạo điều kiện các nhân viên cống hiến hết mình với tinh thần đam mê và nhiệt huyết.

Tốc độ

Tốc độ là yếu tố đặt lên hàng đầu, trở thành tiêu chí tiên quyết đo lường chất lượng dịch vụ, sản phẩm và niềm tin với khách hàng.

Kỷ luật

Rèn luyện tính kỷ luật là nền tảng tạo nên phong cách làm việc chuyên nghiệp và thành công vững bền.

Uy tín

Uy tín là yếu tố hàng đầu được tiên phong trong mọi hành động của mỗi thành viên Jhomes. Chúng tôi cam kết thực hiện mọi giao dịch lấy uy tín và lợi ích của khách hàng là yếu tố tiên quyết.