: 

Discovery Complex

Địa chỉ: 302 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng cho thuê

  • Giá:
  • Diện tích: 500m2 M2
  • Liên hệ: 096 657 3898
tháp văn phòng FLC Twin Towers

Địa chỉ: 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng cho thuê

  • Giá:
  • Diện tích: 100 - 500m2 M2
  • Liên hệ: 096 657 3898