: 


Các tiêu chí xếp hạng văn phòng hạng A, B, C

Mỗi quốc gia có cách đánh giá và phân hạng văn phòng khác nhau và chưa có một quy chuẩn chung về việc phân loại và xếp hạng văn phòng. Các chuẩn mực này phụ thuộc vào điều kiện của thị trường bản địa, không thể áp đặt đại trà, tuỳ từng quốc gia sẽ có các tiêu chuẩn riêng. Các tiêu chuẩn xếp hạng cũng có thể thay đổi theo thời gian và tùy thuộc vào điều kiện cụ thể.

Việc có một bộ tiêu chuẩn xếp hạng tòa nhà văn phòng cho thuê hạng A, B, C theo chuẩn mực quốc tế, phù hợp với đặc điểm Việt Nam sẽ giúp cho thị trường đầu tư, xây dựng và cho thuê văn phòng phát triển nhanh chóng và minh bạch hơn.

Dưới đây là bảng tiêu chí xếp hạng tòa nhà được nghiên cứu và công bố bởi Moscow Research Forum (MRF). Các tiêu chí bên dưới đã được MRF tổng hợp lại dựa trên những phân tích của 5 đơn vị quản lý bất động sản hàng đầu, gồm CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle và Knight Frank.